:
Misi


Visi

Menjadi sebuah Maahad Tahfiz yang cemerlang di Negeri Sembilan Menjelang tahun 2020


Misi

  • Memartabatkan Pendidikan Islam bersepadu dengan melaksanakan perkara berikut :
    • Meningkatkan potensi pelajar dalam bidang Al-Quran, Akademik dan Sahsiah
    • Mewujudkan biah solehah sebagai asas pembinaan sekolah cemerlang
    • Menjadikan sekolah yang menyumbangkan ke arah pembinaan masyarakat Islam

Moto

“AL-QURAN SUMBER KEHIDUPAN”

Falsafah Pendidikan Islam
Proses pendidikan yang berteraskan tauhid bagi membina dan melahirkan insan rabbani yang berilmu, beriman dan berakhlak mulia serta berkemampuan membentuk kehidupan diri, masyarakat, negara dan dunia sebagaimana yang dituntut al-quran dan as-sunah melalui pendidikan yang bersepadu, menyeluruh dan berkesan.